Ledamöter kommunala tillgänglighetsrådet

Mandatperioden 2015-2018

Ordförande

Maritza Villanueva Contreras (V)

Ersättare: Björn Hellqvist (FP)

Kommunstyrelsen

Björn Hellqvist (FP)

Socialnämnden

Alf Söderlund (S)

Ersättare: Ingrid Sendelbach (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden

Jeanette Nordin (S)

Ersättare: Anita Hellstrand (C)

Kultur- och tekniknämnden

Gunnar Grönberg (S)

Ersättare: Roger Boork (KD)

Barn- och utbildningsnämnden

Erik Bäckström Andersson (S)

Ersättare: Chatrine Nordin (L)

Synskadades riksförbund

Bengt Molander

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

Enith Nilsson

Reumatikerföreningen

Anita Boström - Nordell

DHR

Bengt Östling

Hörselskadades förening

Majlis Fanqvist

Margareta Fisk

Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser

 vakant

Attention

Vakant

Sekreterare

Annette Burefjord Lehnberg

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 augusti 2017