Lotteritillstånd

Vi erbjuder

Ansökan om lotteritillstånd handläggs av kultur- och teknikförvaltningen. Beslutet gäller i tre år. När lotteriet påbörjas ska en lotterianmälan göras till kultur- och teknikförvaltningen. När lotteriet är avslutat ska en redovisning skickas till utsedd lotterikontrollant som efter godkännande överlämnar redovisningen till kultur- och teknikförvaltningen.

Läs mer om lotterier på Lotteriinspektionens webbplats.

Detta kan du förvänta dig

  • Handlägga ansökan om lotteritillstånd inom tre veckor från det att ansökan inkommit. Under semestertid kan längre handläggningstider förekomma.

Detta förväntar vi oss av dig

  • Lämna in fullständig ansökan. På www.timra.se - självservice, finns blankett eller e-tjänst.
  • Lämna även in lotterianmälan och redovisning enligt anvisningar som bifogas beslutet.
Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 11 augusti 2017