Handläggningstider kultur- och teknikförvaltningen

Vinterväghållningsbidrag*                                                             
Grävtillstånd                                                                                  30 dagar
Trafikanordningsplan (tillfälliga lokala trafikföreskrifter)                  7 dagar
Dispens för bred, lång och tung transport                                       7 dagar
Dispens för körning i terräng med motordrivet fordon
   inom Timrå kommuns förbudsområde 1)                                     7 dagar
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade                                            7 dagar
Föreningsregister 2)                                                                      
Föreningsbidrag 3)                                                                                                                           
Bidrag för kulturarrangemang                                                       14 dagar
Lotteritillstånd                                                                                21 dagar
Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall och latrin                  14 dagar
Arrende (ej ämne för nämnden)                                                    14 dagar

1) Under förutsättning att remiss för yttrande ej behöver skickas till miljö- och byggkontoret
2) Behandlas vid nästkommande sammanträde i kultur- och tekniknämnden
3) Enligt fastställda datum för inlämning

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 21 december 2017