Barnens miljö

Böle skola 2.JPG

Miljö- och byggnadsnämnden bedriver tillsyn över förskolor och skolor i kommunen. Här fokuseras tillsynen främst till barnens inomhusmiljö, kontroll av ventilation, hygien, städning samt bullerrisker.

För närvarande följer miljö- och byggkontoret upp förskolans och skolans egenkontroll, dvs. rutiner för att förebygga olägenheter för människors hälsa. Hösten 2013 deltog miljö- och byggkontoret också i ett för länet gemensamt tillsyns- och kunskapsprojekt med avseende på ventilation i skolan. Under hösten 2014 kommer miljö- och byggkontoret även att delta i ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan. Projektet syftar till att informera, kontrollera och ställa krav på barnens miljö i skolan. Förekommande ohälsofaktorer som bör kunna ges plats i detta projekt är; städning och ventilation. Miljö- och byggkontoret genomför även tillsyn över rökfria skolgårdar.

När det uppstår problem med inomhusmiljön i förskolan och skolan

Tag i första hand kontakt med verksamhetsutövaren som i det här fallet är förskolan eller skolan, t.ex. rektor och förskolechef. Det är verksamhetsutövarens ansvar att utreda klagomål och i sin tur ta kontakt med fastighetsägare, kost- och städ, sjukvården, miljö- och byggkontoret mm om det skulle behövas. Om du inte anser dig blivit tillräckligt hjälpt av skolan eller förskolan är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret så att vi kan utreda frågan ytterligare om det behövs.

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan du kan läsa mer om:

Tillsyn av förskola

Tillsyn av skola 

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 1 september 2016