Cesium och kvicksilver i mat

När kärnkraftsreaktorn i Tjernobyl havererade 1986 fick vissa delar av Sverige en relativt stor mängd radioaktivt nedfall. Cesium-137 har en halveringstid på 30 år och kommer därför att finnas kvar i naturen under en lång tid framöver.

Cesium i livsmedel

Du kan kontrollera cesiuminnehållet i dina livsmedel. Du gör det enklast genom att ta kontakt med ett laboratorium som du hittar via exempelvis Eniro eller Hitta.se.

Gränsvärden i Sverige

Radioaktivt cesium-137 i kött av ren och vilt, insjöfisk, vilda bär och svamp samt nötter: 1 500 becquerel per kg. Radioaktivt cesium i övriga livsmedel: 300 becquerel per kg.

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 12 februari 2018