Ta chansen! Tyck till om kommunens förslag på ny översiktsplan

wrxflyfoto 945.jpg

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Kommunen vill fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på sju nya näringslivsområden, bland annat ett vid Midlanda. I planen redovisas också flera områden för boende i strandnära lägen. Ta chansen och skriv ner vad du tycker om förslagen.

Planen har bearbetats efter de synpunkter som vi fick under samrådet vid årsskiftet 2016/2017. Alla inkomna yttranden från samrådet har sammanställts i en samrådsredogörelse och i den redovisas om och på vilket sätt synpunkterna har beaktats.

Det bearbetade planförslaget ställs nu ut för allmänheten under tiden 16 mars - 16 maj 2018.

Utställningshandlingarna finns på följande platser:

  • Kommunhusets reception, Köpmangatan 14
  • Biblioteket i Timrå
  • Söråkers Folkets Hus
  • Kommunens näringslivskontor, Terminalvägen 10

Du kan lämna in dina synpunkter på översiktsplanen fram till den 16 maj 2018. Synpunkterna ska lämnas in skriftligen, antingen via vår e-tjänst, per e-post till timra.kommun@timra.se eller per post till: Timrå kommun, Samhällsenheten, 861 82 Timrå.

Planhandlingar finns längre ner på sidan. Till planförslaget hör också en digital karta som förutom markanvändning visar kommunägd mark och annat planeringsunderlag.

Öppna den digitala kartan

Lämna synpunkt via e-tjänst

Kommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 16 mars 2018