Situationsplan

När du ska söka bygglov behövs en karta som redovisar din fastighet med befintlig byggnad och den tilltänkta om-/tillbyggnationen.

På miljö- och byggkontoret kan vi hjälpa dig att ta fram en situationsplan (tomtkarta)  om området finns i vår kartbas. Vid mindre om-/tillbyggnation på din fastighet får du en situationsplan utskriven kostnadsfritt. Den skrivs ut på papper i skala 1:400 - 1:1000. På situationsplanen ska du rita in den avsedda byggnationen.

Om du vill beställa digital karta gäller prissättning enligt antagen taxa.

Vid uppförande av nytt hus behöver du troligtvis beställa en nybyggnadskarta. Tala med din bygglovhandläggare.

Läs mer om nybyggnadskartanKommentera sidan Dela och tipsa

Sidan uppdaterad den 18 mars 2015