Välkommen till Timrå Kommun Välkommen till Timrå Kommun

Kommunfullmäktige sammanträder

den 19 mars 2018alt='Klubba'

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 mars kl. 17.00. Välkommen!

Ta chansen! Tyck till om kommunens förslag på ny översiktsplan

den 21 mars 2018alt='wrxflyfoto 945.jpg'

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat att nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder pekas ut. Ta chansen och skriv ner vad du tycker om förslagen.